Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.


1852: Στις 28 Νοεμβρίου ενώ συνεδρίαζε η Βουλή, ο Πρόεδρος της ζητάει να εκκενωθούν τα θεωρία. Όλοι τρέχουν από την πίσω σκάλα της Βουλής, που είναι χωρίς κάγκελα, να φύγουν. Στο συνωστισμό σπρώχνουν ένα γεροντάκι που πέφτει από το πρώτο σκαλί, κάτω στο ισόγειο. Μετά από 10 ώρες ξεψυχάει. Είναι ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο ένας από τους τρεις ιδρυτές της φιλικής εταιρείας. Κηδεύεται με τιμές στρατηγού. Όσο ήταν στην ζωή μετά την Επανάσταση που υλοποίησε αυτός με τους Νικόλαο Σκουφά και Αθανάσιο Τσακάλωφ βίωνε την απόλυτη φτώχεια. Χαρτιά του είχαν δώσει πολλά. Η «Ανωτάτη Επιτροπή Τού Αγώνος» τον κατέταξε «εις την εξαίρετον και ανωτάτην πάσης τάξεως θέσιν» και ανέθεσε στο Έθνος την αμοιβή του. Ποτέ δεν πήρε τίποτε από την Ελλάδα σε είδος ή χρήμα. Είναι ο μοναδικός φιλικός που έγραψε για την δράση της φιλικής εταιρείας. Τα «Απομνημονεύματα Περί Τής Φιλικής Εταιρείας» είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για την προετοιμασία της Επανάστασης.


1892: O Almon Brown Strowger παίρνει την 486909 άδεια ευρεσιτεχνίας για το αυτόματο τηλέφωνο. Μέχρι τότε η διεξαγωγή συνδιαλέξεων ήταν χειροκίνητη, σύμφωνα με την εφεύρεση του Alex Graham Bell. Ο συνδρομητής καλούσε γυρνώντας μια μίνι μανιβέλα που παρήγαγε ηλεκτρισμό (μανιατό, magnetto), ειδοποιώντας έτσι το τηλεφωνικό κέντρο. Του απαντούσε μια τηλεφωνήτρια βάρδιας, τον ρωτούσε ποιόν θέλει, που τον καλούσε με τον ίδιο τρόπο και όταν απαντούσε ο καλούμενος, ένωνε τις δυο γραμμές με ένα καλώδιο για να μιλήσουν. Με την αυτόματη περιστροφική επιλογή του Strowger, ο κάθε συνδρομητής καλούσε μόνος του τον αριθμό τηλεφώνου που ήθελε. Τότε η κλήση δεν ήταν τονική αλλά παλμική που παρήγαγε ένας δίσκος με τρύπες στην θέση των αριθμών. Τον περιέστρεφες και όταν τον απελευθέρωνες επανέρχονταν, με την βοήθεια ελατηρίου, στην αρχική του θέση εκπέμποντας τόσους παλμούς (ρεύμα μη ρεύμα) όσους έγραφε ο κάθε αριθμός. Με την υποστήριξη του κατάλληλου κέντρου η κλήση έφτανε στον αποδέκτη. Η εφεύρεση μπήκε σε άμεση εφαρμογή από τον ίδιο σηματοδοτώντας την έναρξη της αυτόματης τηλεφωνίας. Η εφεύρεσή του έμεινε αναλλοίωτη για ένα αιώνα μέχρι την εφεύρεση του Touch-Tone. Για την ιστορία: Ο Strowger ήταν νεκροθάφτης στο Kansas. Η γυναίκα του αντίπαλου νεκροθάφτη είχε γίνει τηλεφωνήτρια στην τοπική τηλεφωνική εταιρεία και όλες τις «δουλειές» τις έδινε στον άντρα της. Πενία τέχνας κατεργάζεται.


1924: Πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών ο Giacomo Puccini. Ο μεγαλύτερος Ιταλός συνθέτης όπερας μετά τον Verdi.

Tosca.

O mio babbino caro.

La Boheme.

Madama Batterfly.

Turandot (Nessun Dorma).

Il Trittico: il tabarro, Suor Angelica.


1943: Το πολιτικό σκέλος των παρτιζάνων του Τίτο, AVNOJ, την τελευταία μέρα της συνεδρίασής του (21-29/11) στο Jajce της Βοσνίας, ανακηρύσσει σε κράτος την Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Την Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, την συνιστούν οι έξι ισότιμες Νοτιοσλαβικές Ομόσπονδες Δημοκρατίες. Στο ίδιο συνέδριο ορίζεται πρώτος πρωθυπουργός της ο Γιόζεφ Τίτο. Η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε με στρατιωτική επέμβαση από το ΝΑΤΟ που άρχισε το 1991 και τελείωσε το 1999.


1947: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει το Σχέδιο Διαμοιρασμού της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με αυτό προβλεπόταν ο διαχωρισμός της Παλαιστίνης σε δυο ανεξάρτητες Πολιτείες, την Αραβική, την Ισραηλινή, με οικονομική ένωση, και ένας διεθνής τομέας στην Ιερουσαλήμ. Προϋπόθεση, η αποχώρηση των Άγγλων που κατείχαν την περιοχή μέχρι τότε. Μια ημέρα μετά την απόφαση ξεσπάει ο εμφύλιος πόλεμος όπως τον ονόμασε ο ΟΗΕ. Είναι ο πρώτος Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος, όσο και αν βάζουν τους «ιστορικούς» να του δίδουν δυο διαφορετικά ονόματα. Σε αυτή την απόφαση στηρίχτηκε και η PLO για την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Παλαιστινίων το 1988. Η επιτυχία αυτού του σχεδίου του ΟΗΕ είναι γνωστή σε όλη την ανθρωπότητα, άσχετα από την ιστορική τους μόρφωση. Και θα παραμένει γνωστή σε όλους για πολλά χρόνια ακόμη. Ο ΟΗΕ αντί να αφιερώσει αυτή τη μέρα σαν ημέρα Διεθνούς ντροπής για τον ΟΗΕ, την αφιέρωσε στα θύματά του τους Παλαιστίνιους. Όσο και αν έχουν φτάσει να μοιράσουν στα δυο ένα πόλεμο για να ξεχάσει ο κόσμος ποιος ήταν η αιτία. Όσοι πόλεμοι και επεισόδια και αν υπάρξουν μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Όση αναταραχή και απ΄ όποιες εφήμερες αφορμές παρατηρείται στην περιοχή. Και αιτία είναι η τραγική απόφαση του ΟΗΕ της 29ης Νοεμβρίου.


1962: Η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή δίνει με ανάθεση την δημιουργία διυλιστηρίου στην Θεσσαλονίκη, στον όμιλο Thomas Pappas – Esso. Η πρόταση θεωρείται η συμφερώτερη γιατί περιλαμβάνει πολλές επενδύσεις. Εκτός από τα διυλιστήρια περιλαμβάνει κατασκευή Χαλυβουργείου (Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος), πετροχημικά, εργοστάσιο αμμωνίας. Η συνολική επένδυση, σύμφωνα με την σύμβαση, είναι 110.000.000 $. Ο επενδυτής διαθέτει 27.500.000 $. Το υπόλοιπο ποσό θα του δοθεί υπό μορφή δανείων από το εξωτερικό που θα έχει το δικαίωμα να το επανεξαγάγει με ρυθμό 20% ετησίως. Σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, περί προστασίας εισαγομένων κεφαλαίων, επιτρεπόταν επανεξαγωγή των εισαγομένων κεφαλαίων για επενδύσεις με μέγιστο ποσοστό επί του αρχικού κεφαλαίου 10% ετησίως. Παρά το ήδη σκανδαλώδες του διατάγματος που έδινε την ευχέρεια στους επενδυτές να θεωρούν κεφάλαια εξωτερικού και τα πραγματοποιούμενα κέρδη από την επένδυση, που επανεπένδυαν και να τα εξαγάγουν, ο νόμος δεν φαίνεται να «καλύπτει» τον όμιλο και την κυβέρνηση. Εκτός από το σύννομο ή όχι της σύμβασης, αυτά που προβάλουν πεντακάθαρα, από το ποσοστό επανεξαγωγής των κεφαλαίων, χωρίς άλλη εμβάθυνση, είναι το πραγματικό ύψος της επένδυσης και το ποσοστό καθαρής κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σε ένα τόσο ζωτικής σημασίας χώρο που είναι τα καύσιμα. Αυτά «διέφυγαν της προσοχής» εκείνης της κυβέρνησης. Το διυλιστήριο άρχισε την λειτουργία του την 10/05/1966 ενώ οι υπόλοιπες μονάδες άρχισαν την λειτουργία τους σταδιακά μέχρι και το 1968 που τέθηκε σε λειτουργία η τελευταία μονάδα της ανάθεσης: Η μονάδα επεξεργασίας χάλυβα.


1964: Στο αίμα πνίγεται ο επίσημος εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της γέφυρας από αντιστασιακούς στις 25/11/42. Έκρηξη στον χώρο της εκδήλωσης λίγο πριν τις 13:30 προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45. Η έκρηξη διακόπτει τα επεισόδια που είχαν αρχίσει νωρίτερα, όταν απαγορεύτηκε από την αστυνομία η κατάθεση στεφάνων από άτομα που δεν ήταν στην σχετική λίστα. Και στην λίστες δεν ήταν ούτε οι εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργανώσεων που συμμετείχαν στην ανατίναξη. Η νάρκη ήταν Αμερικανικής κατασκευής αλλά το πότε και πως μπήκε θα μείνει «άγνωστο». Οι συλληφθέντες για τα επεισόδια παραπέμφθηκαν σε δίκη.


1980: Το Ιράν, κατά την διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ, εξαπολύει την πρώτη του επιθετική ενέργεια με την ονομασία «Επιχείρηση Μαργαριτάρι (Μορβαρίντ στα Ιρανικά)». Για πρώτη φορά μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράκ στο Ιράν την 22 Σεπτεμβρίου, το Ιράν είναι έτοιμο για πραγματική στρατιωτική επιχείρηση. Οι πρώτοι του στόχοι ειναι οι πλατφόρμες πετρελαίου στο Αλ Μπακρ και στο Χορ Αλ Αμάγια στις οποίες οι Ιρακινοί είχαν εγκαταστήσει συστήματα επιτήρησης του Ιρανικού εναέριου χώρου. Τις καταστρέφουν ολοσχερώς με εκρηκτικά που τοποθέτησαν πεζοναύτες που αποβιβάστηκαν σ΄ αυτές. Αμέσως μετά με συνδυασμένη αεροναυτική επιχείρηση (Με όσα είχαν προλάβει να προετοιμάσουν οι τεχνικοί του στρατού, γιατί μέχρι τότε το θεοκρατικό Ιράν είχε αχρηστέψει τελείως τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας), κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος (∼75%) του Ιρακινού ναυτικού. Το επόμενο βήμα ήταν να στραφούν κατά των λιμανιών του Ιράκ που κατέστρεψαν σημαντικό μέρος τους (τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις). Μετά απ’ αυτή την επιχείρηση, ο χρηματοδοτούμενος από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ, περίπατος του Ιρακινού στρατού φάνταζε όνειρο θερινή νυκτός. Το Ιράν καθιέρωσε αυτή τη μέρα σαν «Ημέρα του Ναυτικού».


←28 Νοεμβρίου

30 Νοεμβρίου→


This entry was posted in Σαν σήμερα and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.